Zadośćuczynienie dla bliskich osoby, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – uchwała SN z dnia 27.03.2017 r., III CZP 60/17

27.03.2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w myśl której Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zagadnienie rozpatrywane przez SN powstało na kanwie skargi kasacyjnej od wyroku zasądzającego zadośćuczynienie dla dziecka, które w wyniku błędów lekarskich podczas odbierania porodu stało się…

Czy słyszeliście już o split – payment?

01.07.2018 r. wszedł w życie „split payment” czyli podzielona płatność VAT. Co to oznacza dla podatnika? Split payment polega na tym, że płatność za towary lub usługi jest dzielona na dwie kwoty: kwotę netto oraz kwotę pokrywającą podatek VAT. Podziału płatności automatycznie dokona bank – kwota VAT zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek VAT, który znajdzie…